Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) stosowanego od 25 maja 2018r

1. Administratorem Państwa danych jest:

 Conaqua Anita Dyzert, z którą można się skontaktować:

-pisemnie, kierując korespondencję pod adres Conaqua Anita Dyzert , 61-306 Poznań ul. Porzeczkowa 2A

-telefonicznie, pod numerem +48 61 812 87 17

-mailowo, pod adresem: biuro@conaqua.pl

2.Cele przetwarzania danych osobowych:

Conaqua Anita Dyzert będzie przetwarzać powyższe dane osobowe w celu realizacji zadań związanych z wykonywaną sprzedażą.

3.Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Imię i nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej.

4.Prawa osoby, której dane dotyczą:

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia,

przenoszenia,ograniczenia przetwarzania, a także prawo cofnięcia wyrażonej zgody jesli wyrazili Państwo zgodę. Przysługuje

Państwu  również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego(EOG).